SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ : 62242105 tel.: +420 221 862 400
DIČ : CZ62242105 fax: +420 221 862 401
Razíme cesty pro vás.

Kontakty

Sídlo společnosti:

Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

IČ : 62242105
DIČ : CZ62242105

tel.: +420 221 862 400
fax: +420 221 862 401
e-mail: info@silnicegroup.com


Oblasti:


OBLAST SEVEROZÁPAD
Lounská 2402
438 39 Žatec
Czech Republic
Tel: +420 415 721 115

OBLAST STŘED
Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1
Czech republic
Tel: +420 221 862 400

OBLAST MORAVA
Vídeňská 11/127
619 00 Brno Czech republic
Tel: +420 547 135 271

 

dopravní stavby | asfaltové směsi | mosty | recyklace za studena | inženýrské sítě | zemní práce

Společnost SILNICE GROUP a.s. se v rámci přijaté firemní strategie rozhodla aplikovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a naplňovat stanovenou politiku pro oblast BOZP. Environmentální systém managementu aplikovaný dle ČSN EN ISO 14001.

© 2016 SILNICE GROUP a.s.