SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ : 62242105 tel.: +420 221 862 400
DIČ : CZ62242105 fax: +420 221 862 401
Razíme cesty pro vás.

Představení společnosti

Hlavní činnosti firmy

Jsme českou firmou s výrobním programem zaměřeným na činnosti dopravního stavitelství. Snažíme se, aby naše technické a technologické zázemí odpovídalo současným trendům a abychom investorům mohli nabídnout co nejširší spektrum služeb souvisejících s výstavbou dopravních a inženýrských staveb. Nebojíme se říci, že dosahujeme evropských standardů a naším hlavním cílem je, aby jméno SILNICE GROUP a.s. bylo vždy spojováno pouze s kvalitou, odborností, vstřícností a celkovou spokojeností investorů. V současné době máme přes 200 spolupracovníků, se kterými při trendu rostoucích výkonů dosahujeme stále vyšší efektivity pracovních procesů a optimálního využití všech zdrojů.

Nástroje používané k dosažení hospodářských výsledků

JNa začátku je především dobře stanovená firemní strategie a fungující procesy integrovaného systému řízení. Náš úspěch je založen zejména na seriozní cenové politice a vysokém pracovním nasazení a profesionálním přístupu všech našich zaměstnanců, kteří tak přispívají k trvalé prosperitě a k posilování stabilní pozice firmy na trhu. Cesta k úspěchu není jednoduchá a přináší sebou vysoké nároky právě na profesní a technické zdroje. Proto k našim prioritám patří také vytváření kvalifikovaných pracovních týmů připravených využít svou odbornost a své schopnosti k důslednému plnění požadavků investorů a tím i k neustálému zlepšování konkurenceschopnosti firmy. Vydali jsme se cestou přísného nákladového řízení, v rámci kterého plánujeme a realizujeme nemalé investice do obnovy a neustálého rozšiřování technické vybavenosti tak, aby výsledný dopad na konečný hospodářský výsledek byl pozitivní a výsledná efektivita vynaložených prostředků a našeho úsilí byla co nejvyšší. Využití zmíněných nástrojů nás dovedlo k dynamickému nárůstu objemu produkce.

Struktura a působnost společnosti

Jsme akciovou společností, tedy v čele stojí představenstvo, kterému jsou podřízeni odborní ředitelé, jenž společně řídí jednotlivé divize jak v oblasti technické tak i ekonomické. Věříme, že mnohem racionálnější je jednoduchá struktura s jasně vymezenými odpovědnostmi, která je více průhledná a případné nedostatky snadněji odhalí. Naše společnost je rozdělena do tří samostatných divizí a to Praha, Žatec a Měcholupy. Každá z nich má své vlastní vyhraněné činnosti a společně tvoří výkonný celek, který je schopný obstát v tvrdém konkurenčním boji. Jedná se o samostatné jednotky zahrnující výrobní činnosti i administrativní podporu.


Kam směřujeme

Naším cílem je stálý a udržitelný firemní rozvoj, založený na dobře stanovené koncepci srozumitelné pro všechny naše spolupracovníky. Věříme, že i nadále budeme dosahovat pozitivních výsledků a trend dynamického rozvoje se nám podaří i do dalších let udržet a to nejen díky plánovaným významným veřejným investicím do dopravní infrastruktury v regionu Ústeckého a Středočeského kraje, ale také dobře odvedené práci, která za námi zůstává a díky níž dlouhodobě budujeme dobré jméno společnosti. Chceme i nadále patřit mezi významné dodavatele dopravních staveb a úspěšně čelit tvrdému konkurenčnímu boji o zakázku a využívat přitom pouze solidní cenovou politiku, dlouholeté zkušenosti a moderní technické a technologické zázemí a profesionalitu našich spolupracovníků.

Co podporujeme

Stejně jako mnoho dalších firem, i my se snažíme podělit o své úspěchy s těmi, kteří si s ohledem na svůj věk, zdravotní stav či handicap mohou každodenní a pro nás leckdy všední malé radosti dopřát jen s podporou těch úspěšných. Svými sponzorskými dary jsme podpořili např. činnosti Sdružení Linka bezpečí, Nadačního fondu Kapka naděje, Občanského sdružení Život dětem, řady základních a mateřských škol.

 

dopravní stavby | asfaltové směsi | mosty | recyklace za studena | inženýrské sítě | zemní práce

Společnost SILNICE GROUP a.s. se v rámci přijaté firemní strategie rozhodla aplikovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a naplňovat stanovenou politiku pro oblast BOZP. Environmentální systém managementu aplikovaný dle ČSN EN ISO 14001.

© 2016 SILNICE GROUP a.s.