SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ : 62242105 tel.: +420 221 862 400
DIČ : CZ62242105 fax: +420 221 862 401
Razíme cesty pro vás.

Reference

D0 – oprava AB vozovek MÚK Třebonice a mostů

Zadavatel: ŘSD
Termín výstavby: 2017 - 2018

Cena stavby: 161,295 mil. Kč s DPH

II/250 Bitozeves - Žatec

Zadavatel: KÚ Ústeckého kraje
Termín výstavby: 2006 - 2008

Cena stavby: 395,800 mil. Kč

I/7 křiž. S I/16 - Hořešovice

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín výstavby: 07/2016 - 10/2016

Cena stavby: 207,894 mil. Kč s DPH

I/6 křižovatka s II/227 až hranice kraje

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín výstavby: 01/2016 - 10/2016

Cena stavby: 111,848 mil. Kč s DPH

Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Termín výstavby: 06/2016 – 10/2016

Cena stavby: 530,757 mil. Kč s DPH

I/4 a R4 - Zvýšení zádržnosti středových svodidel, rekonstrukce přejezdů SDP

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín výstavby: 02/2016 - 06/2016

Cena stavby: 290,230 mil. Kč s DPH

R6 Lubenec – Bošov

Zadavatel: AZ sanace a.s.
Termín výstavby: 08/2015 – 05/2016

Cena stavby: 57,810 mil. Kč s DPH

I/28 DOBROMĚŘICE - ODOLICE

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín výstavby: 03 / 2009 - 09 / 2010

Cena stavby: 512,64 mil. Kč 

R7 MÚK DROUŽKOVICE - MÚK NOVÉ SPOŘICE

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín výstavby: 2009 - 2013

Cena stavby: 2 464,6 mld. Kč

Podíl SG na realizaci: 430,15 mil. Kč

I/62 DĚČÍN - VILSNICE

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín výstavby: 2015 - 2017

Cena stavby: 579,621 mil. Kč

R6 PAVLOV - VELKÁ DOBRÁ PS - VYBRANÉ ÚSEKY

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín výstavby: 04 / 2015 -06 / 2015

Cena stavby: 67,578 mil. Kč

I/27 VELEMYŠLEVES, R7 POSTOLOPRTY - BÍTOZEVES

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín výstavby: 2014 - 2017

Cena stavby: 1.098,26 mil Kč

R7 PRAHA - KNOVÍZ LS II. ETAPA A PS I. A II. ETAPA

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín výstavby: 2014 - 2015

Cena stavby: 365,101 mil. Kč

ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ REALIZACÍ IZOLAČNÍ ZELENĚ

Zadavatel: Severočeské doly a.s.
Termín výstavby: 06 / 2014 - 06 / 2020

Cena stavby: 186 mil. Kč

Zlepšení kvality ovzduší v okolí lomu DNT realizací izolační zeleně - Březno.

 

MODERNIZACE NAKLÁDKY TŘÍDĚNÉHO UHLÍ

Zadavatel: Severočeské doly a.s.
Termín výstavby: 12 / 2013 - 05 / 2015

Cena stavby: 353,066 mil. Kč

Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládky tříděného uhlí

 

R7 PRAHA - KNOVÍZ, LEVÁ STRANA HAVÁRIE

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín výstavby: 11 / 2011 - 05 / 2012

Cena stavby: 72,06 mil. Kč

KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ CENTRUM - IPRM

Zadavatel: Statutární město Chomutov
Termín výstavby: 01 / 2010 - 07 / 2011

Cena stavby: 142,8 mil. Kč

REKONSTRUKCE ÚSEKU I/7, SILNICE II/224, II/568

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín výstavby: 02 / 2009 - 04 / 2010

Cena stavby: 361,92 mil. Kč

ÚSTECKÝ KRAJ, REKONSTRUKCE ÚSEKU I/7 - ÚDLICE - KADAŇ - KLÁŠTEREC N. O., SILNICE II/224, II/568

Rekonstrukce dopravního terminálu v Žatci

Zadavatel: Město Žatec
Termín výstavby: 02/2015 - 09/2015

Cena stavby: 46,088 mil. Kč s DPH

II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží, II. etapa

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín výstavby: 04/2014 - 08/2015

Cena stavby: 76,063 mil. Kč s DPH

I/27 Jesenice – křiž. s I/6

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín výstavby: 04/2015 - 08/2015

Cena stavby: 52,853 mil. Kč s DPH

 

dopravní stavby | asfaltové směsi | mosty | recyklace za studena | inženýrské sítě | zemní práce

Společnost SILNICE GROUP a.s. se v rámci přijaté firemní strategie rozhodla aplikovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a naplňovat stanovenou politiku pro oblast BOZP. Environmentální systém managementu aplikovaný dle ČSN EN ISO 14001.

© 2016 SILNICE GROUP a.s.